Vad är ditt namn?

Spelträff #1
"En mystisk grotta"

Lurille skickar iväg hjältarna (Edgler, Huvet och Scarloc) för att träffa Dungus, förman i gruvdriften norr om byn, på värdshuset. Dungus berättar att de upptäckt en mystisk grotta när de sprängt i bergen. Två gruvarbetare har blivit skadade av oidentifierade varelser när de undersökte grottöppningen. Dessutom går det rykten om att det skulle vila någons slags förbannelse över den här nyupptäckta grottan.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.